Projekt

01.06.2007 r. – 31.05.2008 r.

Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej – przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną na uczelniach oraz działalności informacyjno – promocyjnej

Pilotaż (grant) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Beneficjenci Ostateczni – środowisko naukowo-badawcze Uniwersytetu (pracownicy naukowo-badawczy – profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy; pracownicy naukowo-techniczni) oraz najbliższe otoczenie (jednostki otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, władze regionalne i lokalne).

Realizowane zadania – stworzenie oraz wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) mające na celu wspierać działania związane z zabezpieczaniem oraz eksploatacją własności intelektualnej powstałej na UAM, realizacja działań mających na celu poprawę dostępności do wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności oraz przybliżenie informacji dotyczących własności intelektualnej – organizacja spotkań tematycznych, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Zakres obowiązków – współtworzenie wniosku o grant – określenie celu przedsięwzięcia i rezultatów, zaplanowanie zadań, przygotowanie harmonogramu działań oraz budżetu grantu – prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu, nadzór nad finansami, współprowadzenie i organizacja szkoleń i konferencji (rejestracja gości, kontakt z prelegentami, organizacja sal, materiałów dotyczących tematyki spotkania).

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu