Projekt

Wiedza branżowa i kompetencje menedżerskie drogą do realizacji celów biznesowych Edica SA.

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjenci Ostateczni – pracownicy firmy Edica SA.

Realizowane zadania – realizacja ponadregionalnych szkoleń zamkniętych dla pracowników firmy Edica SA zgodnie ze strategią rozwoju firmy.

Zakres obowiązków – współtworzenie wniosku o dofinansowanie projektu, pomoc w opracowaniu części opisowej, praca przy Generatorze Wniosków EFS.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu