Projekt

09.05.2005 r. – 31.03.2006 r.

Szkolenia w zakresie agroturystyki dla rolników i domowników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa

Działanie 2.1 schemat b) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Beneficjenci Ostateczni – mieszkańcy terenów wiejskich województwa wielkopolskiego, mających co najmniej wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, posiadających status rolnika i domownika, projekt przeznaczony dla 64 osób.

Realizowane działania – szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej działalności agroturystycznej

Zakres obowiązków – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do udziału w projekcie dla Beneficjentów Ostatecznych, opracowanie graficzne plakatów, listowników, wprowadzanie bieżących zmian do generatora wniosków wynikających z postanowień Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    PHSU Szkoleniowiec/ Szkoleniowiec Sp. z o.o.