Szkolenie

Instytucje Wspierające Przedsiębiorczość w Wielkopolsce”

Przedsiębiorczość akademicka – w stronę działalności gospodarczej opartej na wiedzy”

Wsparcie Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM” – zajęcia w ramach bloku proinnowacyjnego dla studentów studiów II stopnia oraz V roku studiów jednolitych magisterskich Wydziału Fizyki UAM (projekt: Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości) – Poznań listopad – grudzień 2010 r.

  • Kategoria

    Szkolenia,

  • Klient

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu