Projekt

Perspektywa na przyszłość – szkolenia kwalifikacyjne i doskonalące dla rolników i domowników z województwa wielkopolskiego

Działanie 2.3 schemat b) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Beneficjenci Ostateczni – mieszkańcy terenów wiejskich województwa wielkopolskiego, mających co najmniej wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, posiadających status rolnika i domownika, projekt przeznaczony dla 454 osób.

Realizowane zadania – szkolenia kwalifikacyjne: spawacza, operatora wózka widłowego, ADR, doskonalące: kurs kadr-płac-ZUS, rachunkowości, sprzedawcy, kursu komputerowego dla początkujących i zaawansowanych, kursu grafiki komputerowej oraz tworzenia stron www – oferta szkoleń uzupełniona modułem Informacji zawodowej.

Zakres obowiązków – współtworzenie projektu – popracowanie opisowej części wniosku w Generatorze Wniosków, przygotowanie dokumentacji konkursowej – załączników, złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    PHSU Szkoleniowiec/ Szkoleniowiec Sp. z o.o.