Projekt

Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych – Nowa Szansa

Działanie 1.3 schemat b) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Beneficjenci Ostateczni – osoby bezrobotne powyżej 25roku życia, projekt skierowany dla 250 osób.

Realizowane działania – udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia
w postaci: udzielanie informacji o zawodach i rynku pracy, udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zakres obowiązków – opracowanie wniosku: część opisowa oraz opracowanie budżetu w Generatorze Wniosków, zbudowanie harmonogramu zajęć i spotkań, opracowanie dokumentacji konkursowej – załączników, złożenie wniosku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    PHSU Szkoleniowiec/ Szkoleniowiec Sp. z o.o.