Projekt

07.2011 r. – 06.2013 r.

Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

Inicjatywa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Beneficjenci Ostateczni – pracownicy naukowi jednostek naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, doktoranci i studenci.

Realizowane zadania – organizacja szkoleń i spotkań dotyczących m. in. następujących zagadnień: zagadnienia prawno-finansowe związane z prowadzeniem firmy, przygotowanie biznes planu / wstępnej koncepcji biznesu, pr i marketing w firmie, e-wizerunek, e-biznes, ekologia w biznesie, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, skąd wziąć pomysł na biznes – kreatywność i innowacyjność, planowanie kariery zawodowej, negocjacje, asertywność, autoprezentacja, transfer technologii) wizyty na wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza promujące zarówno działania projektowe jak i ofertę UCITT UAM oraz Preinkubator Akademickiego UAM, indywidualne konsultacje z ekspertami z zakresu prawa, finansów i wymogów formalno-prawnych rejestracji firmy, zorganizowanie dwóch edycji konkursu na najlepszy pomysł biznesowy w 2012 i 2013 r.

Zakres obowiązków – przygotowanie i opracowanie zakresu merytorycznego projektu (harmonogram, budżet, zadania), wykonywanie obowiązków na stanowisku koordynatora merytorycznego projektu (organizacja szkoleń, spotkań, robocze kontakty z MNiSW, nadzór nad obiegiem dokumentów w ramach realizacji projektu, kontakty z administracją centralną UAM, archiwizacja dokumentacji, reprezentowanie projektu na zewnątrz).

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu