Projekt

01.2013 r. – 12.2014 r.
Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

Beneficjenci Ostateczni – pracownicy naukowi jednostek naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, doktoranci i studenci.

Realizowane zadania – organizacja szkoleń i spotkań dotyczących następujących zagadnień:
1. Szkolenia z zakresu promowania postaw por-przedsiębiorczych, m.in. tematyka prawno – finansowa związana z prowadzeniem firmy, przygotowanie biznes planu/wstępnej koncepcji biznesu, skąd wziąć pomysł na biznes? – kreatywność i innowacyjność, transfer technologii,
2. Szkolenia dotyczące IPR oraz spotkania dla społeczności akademickiej z przedstawicielami instytucji związanych z komercjalizacją (seed capital, venture capital, Anioły Biznesu),
3. Szkolenia z zakresu promowania własnych osiągnięć naukowych w kontekście biznesowym, przygotowania i prezentowania ofert technologicznych, z zakresu autoprezentacji – wystąpień publicznych, kontaktu z mediami, wykorzystania internetu do promocji wyników prac naukowych, tworzenia materiałów promocyjno – informacyjnych (w tym prezentacji multimedialnych). opracowanie i wydruk publikacji podsumowującej spotkania i szkolenia.

Zakres obowiązków – przygotowanie i opracowanie zakresu merytorycznego projektu (harmonogram, budżet, zadania).

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu