Projekt

09.05.2005 r. – 31.12.2006 r.

Kompleksowy cykl szkoleń i informacji zawodowej dla rolników i domowników pragnących znaleźć zajęcie w pozarolniczych sektorach gospodarki

Działanie 2.3 schemat b) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Beneficjenci Ostateczni – mieszkańcy terenów wiejskich województwa wielkopolskiego, mających co najmniej wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, posiadających status rolnika i domownika, projekt przeznaczony dla 735 osób.

Realizowane działania – szkolenia z zakresu obsługi komputera, grafiki komputerowej, księgowości komputerowej, technologii informatycznych i informacyjnych; szkoleń specjalistycznych ADR dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, szkoleń operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli, magazyniera; tematyka szkoleń zawodowych jest uzupełniona o moduł szkoleniowy technik sprawnego poruszania się na rynku pracy.

Zakres obowiązków – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do udziału w projekcie dla Beneficjentów Ostatecznych, opracowanie graficzne plakatów, listowników, wprowadzanie bieżących zmian do generatora wniosków wynikających z postanowień Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    PHSU Szkoleniowiec/ Szkoleniowiec Sp. z o.o.