Projekt

Kompleksowe szkolenia pracowników motorem rozwoju usług firmy Eltel

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjenci Ostateczni – pracownicy firmy Eltel.

Realizowane zadania – realizacja ponadregionalnych szkoleń zamkniętych dla pracowników firmy Eltel Networks (S.A) zgodnie ze strategią rozwoju firmy.

Zakres obowiązków – współtworzenie wniosku o dofinansowanie projektu, pomoc w opracowaniu części opisowej, praca przy Generatorze Wniosków EFS.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu