Projekt

Droga do sukcesu – szkolenia kwalifikacyjne i doskonalące dla osób pracujących z regionu Wielkopolski

Działanie 2.1 schemat b) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Beneficjenci Ostateczni – osoby pracujące, posiadające co najmniej podstawowe lub gimnazjalne wykształcenie, projekt skierowany do 650 osób.

Realizowane zadania – szkolenia z zakresu spawacza, operatora wózka widłowego, magazyniera oraz kursy doskonalące z zakresu kadr-płac-ZUS, rachunkowości, obsługi komputera dla początkujących
i zaawansowanych, grafiki komputerowej oraz tworzenia stron WWW, kursy językowe: angielskiego
i niemieckiego; szkolenia uzupełnione o moduł szkoleniowy jak zakładać własną działalność gospodarczą.

Zakres obowiązków – współtworzenie projektu – popracowanie opisowej części wniosku w Generatorze Wniosków, przygotowanie dokumentacji konkursowej – załączników, złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    PHSU Szkoleniowiec/ Szkoleniowiec Sp. z o.o.