CV

Doświadczenie zawodowe

2017 - obecnie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Specjalista i doradca ds. przedsiębiorczości
Doradztwo / Szkolenia

Doradca ds. przedsiębiorczości, wykładowca, szkoleniowiec.

2008 - obecnie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
Specjalista
Organizacja / Planowanie / Koordynacja

Obowiązki: kontakty z firmami, działania promocyjne Centrum (w tym przygotowywanie materiałów promocyjnych, redagowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie profilu Preinkubatora Akademickiego UAM na FB, podejmowanie wizyt zagranicznych), organizacja szkoleń, konferencji i spotkań, prowadzenie zajęć dla studentów i pracowników naukowych z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków strukturalnych, grantów, inicjatyw Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tematyce przedsiębiorczości akademickiej, IPR, współtworzenie inicjatyw preinkubatorów na terenie Uczelni, współtworzenie Preinkubatora Akademickiego UAM, współtworzenie wniosku w ramach POKL „Akademik Przedsiębiorczości” (budowa założeń projektu, harmonogramu, budżetu), współorganizator Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej ze strony UAM, organizator szkoleń w ramach BOSS Festiwal Przedsiębiorczości na UAM, członek komisji oceny pomysłów na biznes w ramach wyjazdu szkoleniowego „Majówka z biznesem” (Ciążeń, 9 – 10. maja 2013 r.), członek komisji oceny prac w ramach konkursu „inCLICK.pl”, realizowanego przez UAM oraz Fundację Wspieramy Wielkich Jutra – DGA S.A. (luty 2013 r.), członek komisji oceny prac w ramach programu „Studencki Pierwszy Krok”, realizowanego przez UAM oraz Fundację Wspieramy Wielkich Jutra – DGA S.A. (czerwiec 2013 r.), członek komisji oceny pomysłów na biznes w ramach Intensywnego Kursu Przedsiębiorczości na UAM (listopad 2013 r.), członek komisji oceny pomysłów na biznes w ramach projektu szkoleniowego BusineSophia - philosophical start - up (kwiecień 2014 r.), współtwórca publikacji „Akademicki Nietypowy Przewodnik Biznesowy” (2015 r.).

2012-2013
Fundacja ProRegio
Asystentka Koordynatora Projektu
Organizacja / Planowanie / Koordynacja

Obowiązki: bieżąca obsługa projektu „Z transferem na Ty – staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych”, przygotowywanie dokumentacji merytorycznej oraz finansowej projektu, utrzymywanie kontaktu ze stażystami, utrzymywanie kontaktu z instytucjami zagranicznymi w których stażyści odbywali staże, sprawozdawczość do Instytucji Pośredniczącej.  

2011-2013
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
Koordynator merytoryczny projektu
Organizacja / Planowanie / Koordynacja

Obowiązki: nadzór merytoryczny nad działaniami realizowanymi w projekcie Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej – organizacja szkoleń, spotkań, robocze kontakty z MNiSW, nadzór nad obiegiem dokumentów w ramach realizacji projektu, kontakty z administracją centralną UAM, archiwizacja dokumentacji, reprezentowanie projektu na zewnątrz.

2009-2011
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
Asystent Menedżera Projektu
Organizacja / Planowanie / Koordynacja

Obowiązki: obsługa projektu „Akademik Przedsiębiorczości” w ramach Programu PO KL 8.2.1, kontakty z Instytucją Wdrażającą, współpraca z Partnerem, wprowadzanie zmian do projektu, nadzór nad sprawozdawczością projektu, zakup wyposażenia biura, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, archiwizacja dokumentów- monitoring realizowanych działań po stronie Lidera i Partnera, sporządzanie raportów wewnętrznych z realizacji projektu, kontakty z centralną administracją UAM, nadzór nad obiegiem dokumentów, reprezentowanie projektu na zewnątrz.

2008-2009
Wielkopolski Instytut Jakości w Poznaniu
Specjalista ds. promocji i administracji
Promocja / Administracja

Obowiązki: bieżąca obsługa promocyjna i administracyjna projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL – dbałość o poprawne wdrażanie procedur promocyjnych projektu.

2008-2008
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Specjalista
Wsparcie / Administracja

Obowiązki: wsparcie w opracowywaniu wniosków szkoleniowych w ramach POKL, Poddziałanie 2.1.1, praca przy Generatorze Wniosków EFS w Centrum Zarządzania Projektami.

2007-2008
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Sekretarz projektu
Koordynacja / Administracja

Obowiązki: bieżąca obsługa projektu w ramach Działania 1.1 SPO RZL - administracja, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych oraz pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych, stały nadzór nad poprawnością realizacji projektu pod względem dokumentacji projektowych oraz przepisów prawnych dotyczących realizacji projektu finansowanego z funduszy strukturalnych.

2006-2008
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
Starszy referent
Organizacja / Planowanie / Koordynacja

Obowiązki: bieżąca obsługa projektu w ramach Działania 2.6 ZPORR, rozliczanie projektu, przygotowywanie procedur przetargowych, organizacja spotkań z beneficjentami, promocja projektu, udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich - Nauka dla Gospodarki (06.2007r.), kontakty z przedsiębiorstwami.

2005-2006
Szkoleniowiec PHSU – Poznań
Koordynator projektu
Koordynacja / Monitoring

Obowiązki: budowanie harmonogramu szkoleń, nadzór na przebiegiem szkoleń, nadzór merytoryczny i monitoring realizacji projektu, pod względem zaplanowanych wskaźników, terminów szkoleń, zapewnienie kadry wykładowców, tworzenie planów zajęć.

2005-2005
Logos Sp. z o.o.
Stażysta
Promocja / Informacja

Obowiązki: informowanie potencjalnych klientów o możliwościach uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych.

2004-2005
Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Praktykant
Koordynacja

Obowiązki: opracowanie wniosku: część opisowa oraz opracowanie budżetu w Generatorze Wniosków, zbudowanie harmonogramu zajęć i spotkań, opracowanie dokumentacji konkursowej – załączników, złożenie wniosku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Wykształcenie

2009 - 2010
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Studia Podyplomowe
Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe „Akademia Trenera”

2004 - 2005
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Nauk Społecznych
Studium podyplomowe
Administracja europejska

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Specjalność: Administracja europejska

2002 - 2004
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Historii
Studia magisterskie
Historia kultury

Specjalizacja: Historia kultury

1999 - 2002
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu
Studia licencjackie
Historia społeczno – ekonomiczna

Specjalność: Historia społeczno – ekonomiczna

Umiejętności

Języki
Angielski
80%
Francuski
20%
Komputer
Pakiet Office
90%
Pozostałe
Prawo Jazdy Kategoria B
100%
Współautor publikacji „Technologie z Wielkopolski” , prof. dr hab. Jacek Guliński, Małgorzata Marczak, IQ nr 5 (05) 2008
100%
Autor publikacji „Zewnętrzne źródła finansowania własnego biznesu” w: „Przez drogi i bezdroża Przedsiębiorczości Akademickiej”, publikacja wydana na potrzeby projektu „Akademik Przedsiębiorczości”.
100%
Autor szkoleń: Jak napisać dobry projekt?; Skąd pozyskać środki na rozwój firmy, organizacji?; Budowanie modeli biznesowych; Kreowanie pomysłu na biznes; Komunikacja i negocjacje w biznesie; Profesjonalny dress code; Etykieta w komunikacji biznesowej.
100%